Akdeniz Üniversitesi en az 50 KPSS ile işçi alıyor! Müracaat ekranı ve kaideleri…

Akdeniz Üniversitesi ilan yayınlayarak kontratlı işçi alımı yapacağını duyurdu. Müracaatlar KPSS puan sıralamasına nazaran pahalandırılacak. Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93), Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puanı temel alınacaktır. Pekala müracaat kaideleri neler?

Başvuru Genel Koşulları Neler?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

2) Belirtilen özel kurallar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen şartlarıtaşımak. 

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak. 

4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına mani olabilecek sıhhat sorunu bulunmamak. 

5) Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93), Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puanı temel alınacaktır. Adaylar için KPSS Puan Çeşidi ve Minimum Puan Kuralları ilan metninde mevcuttur.

6) Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan Emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

7) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B hususuna nazaran kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’da “Bu halde istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinden Bakanlar Heyeti kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararı mucibince başvuramazlar. Bu karara uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 

8) Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 

9) Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılanlar müracaatta bulunamaz. 

10) *“Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” 1 sayılı cetvelde imtihan kuralı aranmaksızın hizmete alınacak kontratlı işçi unvanları ortasında bulunduğundan eczacılar için KPSS kaidesi aranmamakta olup müracaatta bulunan aday sayısının takım sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi evvel olan adaya hak verilecektir) ile alınacaktır. 

11) Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her etabında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

1. Kontratlı İşçi Müracaat Formu (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.) 

2. KPSS Sonuç Evrakı (ÖSYM barkodlu çıktı) 

3. Mezuniyet Evrakı (e-Devlet barkodlu çıktı yahut diploma onaylı sureti) 

4. Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet barkodlu çıktı) 

5. Fotoğraf (1 Adet) 

6. İsimli Sicil Kaydı Dokümanı (e-Devlet resmi kurum-devlet memuriyeti seçenekleri ile barkodlu çıktı) 

7. Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösteren evrak. (e-Devlet barkodlu çıktı) 

8. Evrak ve sertifika istenilen konumlar için ilgili evrakın aslı yahut onaylı sureti (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu doküman de kabul edilecektir.) 

9. İş Tecrübesi istenilen durumlar için onaylı misyon belgesi

1) Müracaatlar şahsen yapılacaktır. 

2) İsteklilerin; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde (mesai sonuna kadar) http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde bulunan Kontratlı İşçi Müracaat Formunu eksiksiz doldurarak, istenilen evraklarla birlikte;

a) Sıhhat Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) yer alan konumlara müracaatta bulunacak adayların Sıhhat Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Evrak Kayıt Ünitesine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. b) Diş Hekimliği Fakültesinde yer alan durumlara müracaatta bulunacak adayların Diş Hekimliği Fakültesi Evrak Kayıt Ünitesine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. c) Ziraat Fakültesinde yer alan konumlara müracaatta bulunacak adayların Ziraat Fakültesi Evrak Kayıt Ünitesine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. d) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında yer alan durumlara müracaatta bulunacak adayların Rektörlük Evrak Kayıt Ünitesine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Posta, e-posta yahut gibisi ile yapılan müracaatlar ve eksik evrak ibraz edenlerin müracaatları mutlaka kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!