LGS tercihleri ne vakit başlıyor? LGS tercih sonuçları ne vakit açıklanacak?

LGS sonuçları akabinde LGS tercihleri için kılavuz yayınlandı. MEB tarafından açıklanan tarihlere nazaran LGS tercihleri 4 Temmuz Pazartesi günü başlayacak, 20 Temmuz Çarşamba günü sona erecek. LGS tercihleri, öğrenciler ve velileri tarafından “e-okul.meb.gov.tr” internet adresinden yahut rastgele bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek.

LGS sonuçları akabinde heyecanla beklenen tercih süreci başladı. LGS tercih kılavuzunu yayınlayan MEB, tercih tarihlerini de duyurdu. Kılavuza nazaran, LGS kapsamında yapılacak tercihler 4 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 25 Temmuz günü ise sonuçlar açıklanacak.

LGS TERCİHLERİ NE VAKİT?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayacak olup 20 Temmuz 2022 saat 17.00’ye kadar sürecek.

Tercih süreci öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yahut rastgele bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler kesinlikle ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE VAKİT AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde “www.meb.gov.tr” adresinde ilan edilecek.

TERCİH SÜREÇLERİ NASIL YAPILIR?

a) 8’inci sınıfı muvaffakiyetle tamamlayan yahut mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme süreçleri için tercih ve yerleştirmeye temel nakil müracaatında bulunabilecektir.

b) Tercih süreci öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yahut rastgele bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler kesinlikle ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

c) İmtihana giren ve Merkezî İmtihan Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel
yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Lokal Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî İmtihanla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

ç) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek imtihanı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt
işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır, tercihte bulunmuş olanların ise tercihleri geçersiz sayılacaktır.

d) Öğrenciler; Merkezî İmtihan Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Lokal Yerleştirme İle Öğrenci
Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) kümede tercih yapabileceklerdir. Merkezî İmtihana girmeyen öğrenciler ise Mahallî Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) kümede tercih yapabileceklerdir.

e) Öğrenciler, birinci olarak Lokal Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Mahallî yerleştirme tercihlerinden birinci 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek koşuluyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; tıpkı okul çeşidinden (Anadolu Lisesi, Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Mahallî yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt sürecini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî imtihanla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî İmtihanla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul;
Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.

f) İmtihana katılmayan öğrencilere Merkezî İmtihanla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

g) Mahallî yerleştirme tercih ekranında okullar;

Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine nazaran Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine nazaran bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan vilayet içindeki öteki kayıt alanları ile vilayet dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

ğ) Yerleştirmeye temel nakiller, “Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve müddetlerde 2 (iki) devirde yapılacaktır. Her periyotta; Merkezî İmtihan Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), mahallî yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.

h) Merkezî İmtihan Puanı ile öğrenci alan okullara, lokal yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye temel nakil devrinde tekrar mahallî yerleştirme ile öğrenci alan okulları
tercih etme zaruriliği bulunmayacaktır.

ı) Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan yahut yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî İmtihanla Öğrenci Alan Okullar ya da Pansiyonlu Okullar kümesinden tercihte bulunabilmesi için mahallî yerleştirme tercihi yapması zaruridir.

i) Lokal yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve birinci yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye temel nakil tercih periyotlarında Kayıt Alanından okul ve farklı cins tercih etme zaruriliği bulunmayacaktır. Fakat, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye temel nakil tercihlerinde birinci 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek kuralıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde birebir okul tipinden (Anadolu Lisesi, Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir.

j) Öğrenciler, ayrıyeten istemeleri hâlinde yerleştirmeye temel nakil müracaat periyotlarında Mesleksel Eğitim Merkezleri yahut Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebileceklerdir.

k) Yerleştirmeye temel nakil periyodunda rastgele bir tercihine yerleşen öğrenci evvelki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılır.

l) Tercih süreçleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr yahut https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara nazaran öğrenci ve velisi tarafından 14-20 Temmuz 2022 (17.00’ye kadar) tarihleri ortasında yapılacaktır.

m) Elektronik ortamda tercih süreçlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri, tercih süreçlerini öğrenci velisinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği “Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1”e bağlı kalarak veli ismine yapacaktır. (20 Temmuz 2022 saat 17.00’ye kadar)

n) Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından imtihana giren öğrenciler, tercihlerini bu kılavuzun “Genel Açıklamalar” kısmında yer alan kararlar doğrultusunda yapacaklardır.

o) Yerleştirmeye temel nakil süreci için; tercih müracaatları 25-29 Temmuz 2022 ve 01-05 Ağustos 2022 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil periyodunda öğrenciler, her kümeden en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme süreçleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye temel nakil periyotlarında tercihte bulunabileceklerdir.

ö) Yerleştirmeye temel nakil tercih müracaatlarının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil süreçleri yapılabilecektir.

p) Yerleştirmeye temel nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecektir. Müracaat süreçleri, rastgele bir ortaokul yahut imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

r) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama sürecinden evvel yapılacaktır. Onaylama süreci yapıldığı anda öğrencinin tercih süreci tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme yahut iptal süreci için ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde belirtilen tercih mühletleri içerisinde okul (ortaokul) müdürlüğüne başvurarak müracaatın düzeltilmesi yahut iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Müracaat Durumu“İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme süreçlerine dâhil edilmeyecektir.

s) Tercihlerin, tercih ve yerleştirme kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda kusursuz ve eksiksiz bir formda yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay sürecinden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.

ş) “Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1” veli tarafından doldurulup imzalandıktan sonra tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve öteki nüshası  okulda saklanacaktır.

t) Tercih ve yerleştirme süreçleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme süreçleri mühletince bu adresleri takip etme yükümlülüğü vardır.

u) 04-20 Temmuz 2022 tarihlerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü uyumunda oluşturulan tercih danışmanlığı üniteleri tarafından talep eden öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilecektir.

ü) Tercih yapmayan yahut tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.